Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató az „ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület, mint szolgáltató (a továbbiakban: adatkezelő) alternaiv.hu honlapján végzett adatkezelésre vonatkozik. Az adatkezelő adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak: A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR). Adatkezelés célja: Az „ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesülethez (továbbiakban: Egyesület) köthető események dokumentálása, online archívumban való megőrzése. Az Egyesülethez kapcsolódó események megörökítése, kiadványok, PR anyagok készítése, közzététele. Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] Rendezvényeken készült fényképek/videofelvételek készítéséhez, szerkesztéséhez, megjelenéséhez, közzétételéhez az alternaiv.hu és facebook.com/alternaivegyesulet honlapon, YouTube csatornán, Instagramon, egyéb egyesületi kiadványokban a rendezvényen résztvevő hozzájárul.
Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: Egyesület vezetősége, webmestere

Az adatkezelő főbb adatai:

A weboldalunk címe: https://www.alternaiv.hu.
Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Adatkezelő: „ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület
Székhely: Nagybajom, Kossuth Lajos u. 19.
Telephely: Nagybajom, Kossuth Lajos u. 14.
Levelezési cím: 7561 Nagybajom, Kossuth Lajos u. 19.
E-mail: info@alternaiv.hu
Nyilvántartási szám: 14-02-0003351
Adószám: 18782493-1-14
Bankszámlaszám: 11743143-20000655
Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím.
Adatfeldolgozó neve: Digitalhost Bt.
Címe: 7561 Nagybajom, Sugár u. 59.
Internetes elérhetőség: https://digitalhost.hu

Az Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

  • technikai háttér biztosítás
  • egyéb e-commerce, és az ügyfélkapcsolatok menedzselése

Az Ön fenti személyes adataihoz kizárólag Egyesületünk, mint adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó (Digitalhost Bt.) fér hozzá, és azokat az adatfeldolgozó tárolja az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Ezt meghaladóan Egyesületünk az Ön személyes adatait csak az erre jogszabállyal feljogosított hatóság részére, vagy statisztikai adatszolgáltatás keretében továbbíthatja.

 Az adatkezelésre – egyebekben – a személyes adatok védelmére, valamint az információ szabadságra vonatkozó mindenkor hatályos törvény (jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény) rendelkezései irányadóak. Tájékoztatjuk, hogy honlapunk működtetése során cookie-kat (sütiket) használunk, az erre vonatkozó tájékoztatás tudomásulvételét Ön a sütikre vonatkozó figyelmeztetés alatt elhelyezett gomb segítségével jelezheti.

Adományozás, anyagi támogatás:

Amennyiben Ön adományt kíván eljuttatni hozzánk, erre lehetősége van átutalással. Átutalás esetében az Ön bankszámlaszámát és nevét ismerjük meg. Az adományozáshoz ezen adatok kezelése elengedhetetlen.
Adományozók nevének nyilvánosságra hozatala, adatkezelési esetkör leírása: amennyiben hozzájárul, nevét feltüntetjük honlapunkon az adományozók között.
Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás.
Adatkezelés időtartama
Az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Cookie-k

A honlapok cookie-kat használnak, amik rövid, szöveges állományok. Funkciójuk, hogy kényelmesebbé és személyre szabottá tegyék a felhasználók számára az oldal használatát. Ezeket a cookie-kat a böngésző alkalmazás tárolja a felhasználó eszközén. A cookie-k fogadása általában engedélyezett, a felhasználó az általa használt böngésző beállításainak segítségével testre tudja szabni, vagy el tudja utasítani a cookie-k fogadását. Amennyiben nem kívánja fogadni a honlap által generált cookie-kat, sérülhet a honlap által nyújtott felhasználói élmény és bizonyos funkciók működése korlátozott lehet. Ha további információkat szeretne a cookie-kal kapcsolatban, forduljon böngészőprogramja Súgójához.

Facebook Plug-in bővítmények

A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények. Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a Felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a Felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Felhasználó a honlap mely részét látogatta meg. Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook felhasználói oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook felhasználói oldalával kapcsolatban. A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el. Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.

Az adatkezelésért felelős:

„ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület. Az Egyesület fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.
Amennyiben az Ön megítélése szerint az „ALTERNAIV” Egyesület adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.