Nők a családban és a munkaerőpiacon

Nők a családban és a munkaerőpiacon

Projekt címe: Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása és a nők foglalkoztathatóságának javítása Nagybajomban

Projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00031

Kedvezményezett neve: “ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Konzorciumi partnerek:

 • “ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület (konzorciumvezető)
 • „Nagybajomért” Közalapítvány (konzorciumi tag)

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Megítélt támogatás: 198 899 507 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Támogatási szerződés aláírásának napja: 2017.11.14.
A projekt fizikai befejezése: 2017.11.01 – 2021.04.01.

A projekt átfogó célja:

 • Család és KarrierPONT létrehozása és működtetése Nagybajomban
 • a nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása, illetve az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése és elterjesztése
 • a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében
 • a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése

A projekt konkrét célja:
Fejlesztések, felkészítések, képzések megszervezése a bevont célcsoporttagoknak a munkaerő-piaci elhelyezkedés elősegítése céljából.

A célcsoportok:
-Az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó stb.).
-A munkaadók és szakmai szervezeteik, akik különféle tevékenységek révén tájékozódnak a munka és család összeegyeztetésének fontosságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának lehetőségeiről, annak előnyeiről és alkalmazzák a megismert módszereket.
-A magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok (időskorúak, apák stb.) tagjai és támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók.

Várható eredmények:
-Család és KarrierPont működtetése Nagybajomban

Rendezvények:
-Fórum a Családbarát Munkahelyekért rendezvény 10 alkalommal
-Jó Gyakorlatok Bemutatása a Nők Foglalkoztatásáért rendezvény 4 alkalommal
-Tájékoztató Nőnap rendezvény 4 alkalommal
-Fórum és Állásbörze a Rugalmas Foglalkoztatásért rendezvény 5 alkalommal
-Szakmai Találkozó a Nők Foglalkoztatásáért rendezvény 8 alkalommal

Képzések:

 • Angol nyelvi képzés 60 órában (120 fő)
 • Angol nyelvi képzés 80 órában (90 fő)
 • Német nyelvi képzés 80 órában (30 fő)
 • Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning 60 órában (30 fő)
 • Protokoll tréning 60 órában (20 fő)
 • Személyiségmarketing képzés 60 órában (20 fő)
 • Üzleti kommunikáció 30 órában (20 fő)
 • Motivációs módszerek a gyermeknevelésben 45 órában (20 fő)
 • Életvezetési tréning 80 órában (30 fő)
 • Munka és magánélet összehangolása képzés 20 órában (60 fő)
 • Munkaerő-piaci reintegrációs képzés 20 órában (30 fő)