Az Alternaiv Egyesület szerepvállalása a helyi közösségek fejlesztéséért

Az Alternaiv Egyesület szerepvállalása a helyi közösségek fejlesztéséért

Projekt címe: Az Alternaiv Egyesület szerepvállalása a helyi közösségek fejlesztéséért

Projekt azonosítószáma: EFOP 1.3.5-16-2016-00477

Kedvezményezett nevet: „ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Megítélt támogatás: 24 985 295 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Támogatási szerződés aláírásának napja: 2017.03.23.
A projekt fizikai befejezése:  2020.05.01.

A projekt átfogó célja:

  • A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása, vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein,
  • Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése, valódi önkéntes programok megvalósítása.
  • A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése.

A projekt konkrét célja:
Programok, események, rendezvények, képzések lebonyolítása.

Célcsoportok:
Közvetlen célcsoport:

  • a hátrányos helyzetű térségben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.

Közvetett célcsoport:

  • a helyi társadalom egésze. A konstrukció célja a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan kihasználó kisközösségi együttműködés, amiben a helyi közösségekbe tartozó embereken kívül az együttműködő szervezeteket, egyházak, intézményeket képviselő személyek is érintettek.

Várható eredmények:
-programok, események, rendezvények szervezése és lebonyolítása
-kommunikáció képzés 20 fő részére
-közösségfejlesztő képzés 80 fő részére
-értékőr képzés 100 fő részére
-kulturális rendezvényszervező képzés 70 fő részére
-kulturális közösségfejlesztő képzést 80 fő részére
-néprajz képzés 105 fő részére