A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

Projekt címe: A legrövidebb út

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00061

Kedvezményezett: “ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Konzorciumi partnerek:

 • “ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület (konzorciumvezető)
 • Nagybajomi Református Egyházközség

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Megítélt támogatás: 49 997 610 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Támogatási szerződés aláírásának napja: 2017.12.08.
A projekt időtartama: 2017.12.01 – 2019.12.01.

A projekt átfogó célja:

 • személyes kompetenciák fejlesztése,
 • hátránykompenzáció,
 • jellemformálás,
 • társadalmi integrálódás,
 • érzékenyítés,
 • szemléletformálás.

A projekt konkrét célja:
-képzések, tréningek lebonyolítása
-érzékenyítő csoportfoglalkozások megvalósítása
-életvezetési csoport vezetése
-közösségi rendezvények megvalósítása
-mediációs tanácsadások megvalósítása
-hátránykompenzációs programok megvalósítása
-tanácsadás a közösségek formális szervezeti létrehozásának elősegítése céljából
-vezetésfejlesztés megvalósítása
-eszközbeszerzés a közösségi terek berendezéséhez

Célcsoportok:

 • az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők,
 • pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,
 • az 50 éven felüli életkorú személyek,
 • a megváltozott munkaképességűek,
 • az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen.

Várható eredmények:
-Közösségfejlesztő képzés: 30 fő részére
-Konfliktuskezelési képzés: 42 fő részére
-Kapcsolatteremtő képzés: 50 fő részére
-Kommunikációs tréning: 20 fő részére
-Asszertív kommunikációs tréning 40 fő részére
-Mediációs tanácsadások
-Érzékenyítő csoportfoglalkozás
-Ifi klub
-Életvezetési csoport
-Táncház
-Kézműves foglalkozás
-Generációs napok
-Olvasókör hátránykompenzálás céljából
-Személyiségfejlesztő program hátránykompenzálás céljából
-Színházlátogatás hátránykompenzálás céljából
-Tanácsadás közösségek formális szervezeti létrehozásának céljából
-Gasztronómiai fesztivál
-Családi nap