„Nagylány” projekt

„Nagylány” projekt

Projekt címe: Roma lányok jövőképe Nagybajomban

Projekt azonosítószáma: EFOP 1.4.4-17-2017-00105

Kedvezményezett neve: “ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Megítélt támogatás: 29 954 202 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Támogatási szerződés aláírásának napja: 2018.01.19.
A projekt fizikai befejezése: 2018.04.01 – 2020.06.29.

A projekt átfogó célja a korai iskolaelhagyás, iskolai lemorzsolódás csökkentése a bevonásra kerülő 20 fő célcsoporttagnál 4 mentor és 1 szakmai vezető segítségével.

A projekt konkrét célja:
A Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolából 20 fő célcsoporttag kiválasztása, bevonása és a projektidőszak alatti mentorálása, tréningekbe, képzésekbe, tanácsadásokba való bevonása családjaikkal együtt.

Célcsoportok:

  • 10-18 éves általános vagy középiskolás hátrányos helyzetű lányok
  • a bevont lányok családja
  • korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok

Várható eredmények:
-áldozattá válás megelőzését célzó tréning
-életvezetési tréning
-családterápiás tréning
-egészséges életmódra nevelő tanácsadás a szülők számára
-önismereti foglalkozások
-prevenciós célú programok
-sport és szabadidős rendezvények
-napközis tábor
-pályaorientációs foglalkozás
-családterápiás foglalkozás
-példaértékű életút csoportfoglalkozás
-információs nap, a helyi közösség érzékenyítése céljából

-szükségletfelmérés

-természetbeni támogatás

-csoportfoglalkozások