„Nagylány” projekt

A 2018 áprilisa óta működő „Nagylány” projektben 20 nagybajomi kamaszlány vesz részt. A lányok a Nagybajomi Csokonai V. M. Általános Iskola, a Bárczi speciális iskola és a Kolping Katolikus Szakközépiskola tanulói közül kerültek kiválasztásra.  A lányokkal, valamint családjaik mentorálásával 4 nagybajomi szakember, gyógypedagógusok, óvodapedagógus és szociális munkás foglalkozik a Nagybajomi Család és KarrierPONTban. A célunk olyan életszemlélet kialakítása a lányokban, amellyel egészséges és felelős felnőttekké válhatnak. Különféle fejlesztő csoportfoglalkozások megtartásával, kirándulások szervezésével gondoskodunk a fent említett célok eléréséről.

A projekt konkrét célja:

20 fő 10-18 év közötti „nagylány” részére komplex beavatkozásokat tenni a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében, konkrétan a lányok projektidőszak alatti mentorálása, tréningekbe, képzésekbe, tanácsadásokba való bevonása családjaikkal együtt.

Miben segítünk?

Az iskolából való kimaradás, az iskola idő előtti befejezése, a megkezdett tanulmányok korai félbehagyása az érintett fiatalok, családjuk és az egész társadalom súlyos gondja. Az iskolából kimaradt tanuló nem szerzi meg a munkaerőpiacon való boldoguláshoz szükséges ismereteket, ezzel veszélyezteti saját jövőjét, hiszen megfelelő végzettség nélkül az elhelyezkedési lehetőségek jóval szűkebbek.

Az iskolai végzettség nélküli iskolaelhagyás fokozottan érinti a roma népességet, de ezen belül is különösen súlyos hátrányaik vannak a roma lányoknak. Ez a társadalmi és képzettségi hátrány akkor kompenzálható a leghatásosabban, ha minél fiatalabb korban megkezdődik a felzárkóztatásuk. Ezért elsődleges célunk, hogy a bevont 20 lánynál pozitív jövőképet segítsünk kialakítani. Célunk elérni, hogy a tanulás fontos legyen számukra, hogy megismerjék önmagukat, önismeretük javuljon, új személyes célok jelenjenek meg előttük, amelyek hozzájárulnak a tanulmányi eredményeik javulásához.

Szakmai programok:

 • áldozattá válás megelőzését célzó tréning
 • életvezetési tréning
 • családterápiás tréning
 • egészséges életmódra nevelő tanácsadás a szülők számára
 • önismereti foglalkozások
 • prevenciós célú programok
 • sport és szabadidős rendezvények
 • napközis tábor
 • pályaorientációs foglalkozás
 • családterápiás foglalkozás
 • példaértékű életút csoportfoglalkozás
 • információs nap, a helyi közösség érzékenyítése céljából
 • szükségletfelmérés
 • természetbeni támogatás
 • csoportfoglalkozások

[FGAL id=12491]